Open Menu Close Menu

Maskinbearbetning

Mifa är specialisten på att bearbeta aluminiumprofiler. I en modern CNC-styrd park med ungefär 25 maskiner utför vi alla maskinbearbetningar. Under årens lopp har vi utvecklats till en effektiv bearbetare av mycket precisa och komplexa produkter Genom ett investeringsprogram förfogar vi hela tiden över de senaste teknikerna.

 > Detaljer om vår maskinpark hittar du under Specifikationer.

Maskinbearbetning
Precisions Extrudering Maskinbearbetning Ytbehandling Montering