Open Menu Close Menu
Mifa extrusion aluminium

Ytbehandling

Ytbehandlingar förbättrar komponenterna. De ökar skyddet mot korrosion, förbättrar slitfastheten och minskar friktionen. Ytbeläggningar kan också användas för estetiska ändamål.

Ytbehandling av strängpressade profiler

En vacker yta är särskilt viktig på komponenter som syns. Mifa har för varje ändamål, varje krav och varje önskan en lämplig ytbehandling till hands. Om så önskas utvecklar vi en skräddarsydd ytbeläggning åt dig.

 > Du hittar en översikt över våra ytbeläggningar under Specifikationer.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace