Open Menu Close Menu

Corona update: would you like to schedule a visit? Please contact your contact person directly or fill in the contactform.

Mifa extrusion aluminium

Ytbehandling

Ytbehandlingar förbättrar komponenterna. De ökar skyddet mot korrosion, förbättrar slitfastheten och minskar friktionen. Ytbeläggningar kan också användas för estetiska ändamål.

Ytbehandling av strängpressade profiler

En vacker yta är särskilt viktig på komponenter som syns. Mifa har för varje ändamål, varje krav och varje önskan en lämplig ytbehandling till hands. Om så önskas utvecklar vi en skräddarsydd ytbeläggning åt dig.

 > Du hittar en översikt över våra ytbeläggningar under Specifikationer.

Precisions ExtruderingMaskinbearbetningYtbehandlingMontering

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace