Open Menu Close Menu

Experience
Mifa

youtube icon

Vad gör Mifa speciellt

Vertical Integration

Vertical Integration

Multiple stages of the supply chain

What's your supply chain

Range of Alloys

Range of Alloys

Extensive range of alloys

Read more

Quality Assurance

Quality Assurance

Quality Assurance AS

Read more
Aalberts (English)

Aalberts (English)

Part of Aalberts

Visit our Mifa Masterclasses (English)

View our programme

All Masterclasses
Visit our Mifa Masterclasses (English)

Download our whitepapers (English)

Precision extrusion
Alloys
Surface treatments

All whitepapers
Download our whitepapers (English)

Precisionsextrudering för flygindustrin

Särskilt inom flyg- och luftfartsindustrin är det förstås avgörande att aluminiumprofiler är lätta. Dessutom är profilernas ytegenskaper och hållfasthet av största vikt. Med vår rika palett med coatings, den breda skalan aluminium- och magnesiumlegeringar och våra lätta strängpressade profiler - med godstjocklek från 0,25 mm - uppfyller vi alla krav för flygindustrin.