Open Menu Close Menu
Mifa extrusion aluminium

Kunskapsbas

Mifa är specialist på strängpressad aluminium. Under många årtionden har Mifa varit ett riktmärke när det gäller precisionsextrudering. Allt i vårt företag syftar till att optimera din extruderingsprofil och förädla den till en högkvalitativ produkt.

Våra extruderingsprofiler används på många olika marknader och i många olika produkter. Naturligtvis har varje marknad eller företag sina egna specifika krav när det gäller utveckling och produktion av aluminiumprofiler.

Mifa har specialiserat sig på tillverkning av strängpressade aluminiumprofiler. Strängpressade aluminiumprofiler används inom många olika branscher och i många olika produkter. Mifa kan pressa aluminiumprofiler 10 gånger mer exakt än vad strängpressningsstandarden kräver. Vi kan klara strängpressning till toleranser på ± 0,015 mm. Med vår innovativa design och teknik, kan vi erbjuda aluminiumprofiler för krävande former och storlekar, strängpressade profiler med en god ytfinish och pressa med extremt tunn väggtjocklek, från 0,3 mm.

Mifa är specialiserat på tillverkning av aluminium- och magnesiumprofiler. Mifa är också den plats där du kan beställa och köpa dessa profiler.

Mifa har specialiserat sig på tillverkning av aluminium- och magnesiumprofiler. Mifa ingår i koncernen Aalberts. Detta börsnoterade bolag är en internationell specialist inom området industriprodukter – som till exempel aluminium- och magnesiumprofiler.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace