Open Menu Close Menu

Övriga Tekniker

För specifika produkter förfogar Mifa också över andra tekniker, så som mekanisk fastsättning, limning, lödning, hermetisk förslutning, att lägga på skyddande folie, böja, maskera och måla.

Med vår kunskap och erfarenhet kan vi använda rätt teknik för varje produkt. Om det behövs hyr vi in specifik kunskap eller teknik.

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace