Open Menu Close Menu
Mifa extrusion aluminium

Legeringar 6061, 6082 och 7075 för flygindustrin

Valet av rätt aluminium- eller magnesiumlegering är avgörande för det bästa slutresultatet. Ett flertal faktorer spelar en roll. Med den centrala frågan: var och hur kommer kunden att använda komponenten?

Legeringar för flygindustrin

Många kunder inom flygindustrin föreskriver en viss legering när de ber om en offert. Vi ställer då alltid motfrågan: varför vill du använda just den legeringen för den här produkten? För flygindustrin skulle en annan legering kanske visa sig bättre lämpad.

Valet av legering, inom flygindustrin och andra branscher, bestäms av ett flertal faktorer. Viktigast är produktens ändamål: vad ska den tjäna till? Utgående från den centrala frågan kan vi svara på frågorna som följer:

  • Hur stark behöver slutprodukten vara?
  • Kommer komponenten att monteras på en synlig eller på en dold plats, med andra ord: är det viktigt hur ytan ser ut?
  • Hur viktig är töjbarheten?
  • Måste delen vara korrosionsbeständig?
  • Är ledningsförmågan för värme och/eller elektricitet ett viktigt villkor?
  • Vid vilken temperatur kommer den slutgiltiga produkten att användas?

Svaren på dessa frågor till kunden är viktiga för att kunna välja rätt legeringar. En faktor som också spelar en roll är produktens konstruktion. Komplicerade produkter med exempelvis liten kärna, ringa godstjocklek och snäva toleranser går inte att åstadkomma med en hårdare, svårformad legering.

Legeringarna 6061, 6082 och 7075 för flygindustrin

Det finns hundratals aluminiumlegeringar. Mifa erbjuder ett standardurval på fjorton legeringar av aluminium. Därmed producerar vi mer än 95% av våra produkter. Vårt standardpaket består av legeringar ur 1xxx-, 3xxx- , 6xxx- och 7xxx-serien.

6xxx-serien

Dessa legeringar innehåller kisel och magnesium. Vi arbetar med legeringarna 6060, 6063, 6005A, 6061, 6082 och speciallegeringarna 6066 och 6463. Allmänt kan man säga att ju mer magnesium och kisel som tillfogas till aluminiumet, desto starkare blir den slutgiltiga produkten. Dessa legeringar har goda egenskaper vad det gäller svetsbarhet, korrosionsmotstånd, spånskärning, elektrolysbehandling och elektrisk ledningsförmåga. Det är därför de ofta används. 6061 och 6082 är legeringar som på grund av sin större hållfasthet ser stor användning inom flygindustrin. De är också legeringar som föreskrivs av luftfartsmyndigheterna. Airbus och Boeing använder dessa legeringar främst för interiörer.

7xxx-serien

Ur 7xxx-serien har vi 7020, 7022 och 7075 i vårt standardpaket. 7020 består förutom aluminium av magnesium och zink, till 7022 och 7075 har även koppar tillfogats. Dessa legeringar kan härdas och tillhör de starkaste. Även här gäller att detta gör dem mindre formbara, så att legeringen inte är lämpad för komplicerade produkter som kräver mycket snäva toleranser. 7075 är en mycket stark legering som ofta används för bärande delar i flygplan.

Magnesiumlegeringar också för flygindustrin

Förutom aluminium extruderar Mifa också allt mer magnesium. Magnesium är 35% lättare än aluminium, är starkt och har dämpande egenskaper. Vi bearbetar tre magnesiumlegeringar: E43 (Elektron® 43), en magnesiumlegering som inom flygindustrin är tillåten för stolar, AZ 31-F (med 3% aluminium) och AZ 61-F (med 6% aluminium).

Har du intresse för en Magnesium Masterclass eller Masterclass Precisionsextrudering? Skicka då ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Vill du veta mer om våra möjligheter? Kontakta då våra rådgivare här.

Tabell med ofta använda aluminiumlegeringar för flygindustrin

I nedanstående tabell kan du jämföra egenskaperna hos de vanligaste legeringarna för flygindustrin i vårt standardprogram. De olika legeringarnas relativa produktionshastighet, pris och möjliga toleranser är i jämförelse med 6063. Givna värden är en indikation. I sista hand är profilens form och dimensioner avgörande för vilka legeringar som kan väljas och mot vilket slutpris en viss produkt kan tillverkas.

Alloy Applications Min. Rm (Mpa) Min. Rp 0,2 (Mpa) Max. design freedom Speed Relative price Relative tolerances Solid profile Hollow profile
1050 CONDUCTIVITY 70 20 + 150 100 80 Y Y
2024 AEROSPACE STRENGTH 420 290 -- 20 300 60 Y N
3003 CONDUCTIVITY AUTOMOTIVE radiators 95 35 ++ 120 80 110 Y Y
6005A GEN. CONSTRUCTION 270 225 + 90 120 90 Y Y
6060 GEN. CONSTRUCTION 210 155 +++ 100 100 100 Y Y
6063 GEN. CONSTRUCTION 230 190 +++ 100 100 100 Y Y
6061 AEROSPACE/SPORT 260 240 + 90 120 90 Y Y
6082 STRENGTH /MARITIME 310 260 + 80 130 80 Y Y
7020 DYNAMIC STRESS DEFENSE & AEROSPACE 350 290 + 25 150 80 Y Y
7022 DYNAMIC STRESS  DEFENSE & AEROSPACE 490 420 - 25 200 80 Y N
7075 DYNAMIC STRESS DEFENSE & AEROSPACE 540 470 -- 20 300 60 Y N
AZ31 GEN. CONSTRUCTION / SPORT 250 180 + 10 300 80 Y Y
AZ61 GEN. CONSTRUCTION 310 228 - 6 400 60 Y N
E43 AEROSPACE SEAT COMPONENTS 352 241 + 4 500 70 Y Y