Open Menu Close Menu

Corona update: would you like to schedule a visit? Please contact your contact person directly or fill in the contactform.

Mifa extrusion aluminium

Mifa levererar ett totalpaket till NedTrain

NS förnyar sina dubbeldäckartåg av typen VIRM-2/3 (Extended Inter-Region Material) På NS Treinmodernisering i Haarlem, Nederländerna, (kallas NedTrain på Mifa) har man påbörjat arbetet med moderniseringen av de kända NS-dubbeldäckartågen. Dubbeldäckartågen består totalt av 242 vagnar med 24 500 sittplatser. Mifa kommer att tillverka och leverera 8 350 KITS för golvprofiler, som vi, på vår egen fabrik, extruderar, CNC-bearbetar, böjer, graverar och ytbehandlar.

Projektet: att modernisera tåg

NedTrain ska modernisera befintliga dubbeldäckartåg. Detta innebär att hela tåget töms och sedan byggs upp igen på nytt. De profiler som Mifa kommer att leverera är golvprofiler. Dessa profiler sitter främst under golvet och är därmed inte synliga eller endast delar av dem är synliga.

Moderniseringen görs vid fjorton olika arbetsstationer. När ett tåg körs in på NedTrain, kommer det att slussas vidare till nästa arbetsstation varannan dag. Vid varje station utförs olika arbeten. I det första skedet töms och demonteras tågen, för att sedan byggas upp igen och moderniseras. När alla fjorton arbetsstationer har passerats, är tåget helt moderniserat och kan återigen tas i bruk. 

Nedtrain2

Mifa Aluminium vinner europeiskt anbudsförfarande tack vare vertikal integration

Projektet är ett europeiskt anbudsförfarande. Detta innebär att alla företag får möjlighet att konkurrera om uppdraget inom den offentliga sfären. Ett av dessa företag var Mifa och vi kan stolt meddela att vi har tecknat avtal med NedTrain. På grundval av olika faktorer valde NedTrain att arbeta med Mifa. Dessa faktorer är bl.a.:

Vertikal integration

Mifa är NedTrains perfekta partner, eftersom vi, som nämnts ovan, har alla tekniker inom företaget, för att leverera dessa produkter. Då Mifa kan erbjuda alla tekniker, behöver NedTrain inte söka en annan partner för varje behandling eller teknik. Från ytbehandling till maskinbearbetning – Mifa har en egen avdelning för varje teknik. 

Del av Aalberts

Det var inte bara teknikerna som vi erbjuder som ledde till vårt samarbete. NedTrain valde även Mifa för att vi är en del av det börsnoterade företaget Aalberts. Precis som Mifa, har Aalberts undertecknat avtalet, vilket betyder att NedTrain har fått en mycket stabil partner.

Vill du veta mer om våra möjligheter? Kontakta då en av våra säljare här

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace