Billetes

Ontwikkeling duurzame profielen

Bij Mifa vinden we het milieu ontzettend belangrijk. Mifa Surface Treatment is al geruime tijd ISO 14001 gecertificeerd maar daar blijft het niet bij. Bij Mifa pakken we echt door om onze ecologische voetafdruk te verminderen.

 

Schadelijke stoffen en energieverbruik verminderen

Mifa is onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Aalberts. Samen met Aalberts draagt Mifa bij aan een schonere en duurzamere omgeving. Het doel is om samen met andere Aalberts aandeelhouders het gebruik van schadelijke stoffen te verminderen en/of te verwijderen uit producten en processen.

Sinds 2017 meten we al ons energie- en waterverbruik. In onderstaande afbeelding is af te lezen wat de meting van alle Aalberts bedrijven in 2019 is. De C02-uitstoot van de hele groep rapporteert Aalberts met de vereisten van het GHG-protocol. Uit de diagrammen is onder andere te zien dat ons energieverbruik met 8,2% daalde, onze CO2-uitstoot met 9,7% afnam een het waterverbruik eveneens daalde met 6,2% ten opzichte van vorig jaar.
 

 

Nieuwe sprinklerinstallatie in productiehallen

Hieronder een overzicht van enkele acties die we ondernomen hebben:

Beheersing van de milieurisico’s en gezondheid als gevolg van de activiteiten van de organisatie. Zo worden onze productiehallen voorzien van een sprinklersysteem. Deze beschermen onze mensen, productiehallen en productieprocessen tegen brand. De temperatuurgevoelige sprinklerkoppen worden de komende weken aangebracht. Bij beginnende brand verspreiden deze water door de productiehallen van Mifa. Hierdoor kan een beginnende brand worden gedoofd of gecontroleerd tot de brandweer ter plaatse is. Op deze manier beschermt het sprinklersysteem mens en milieu. De giftige rookgassen die bij een brand ontstaan, maken de meeste slachtoffers. Door de koelende werking beperken de sprinklers het ontstaan van deze giftige gassen. Zo blijft de brand klein in omvang en beperken we de schade aan het milieu.
 

 
De onderdelen van het sprinklersysteem zijn afkomstig van VSH. VSH is net als Mifa een onderdeel van Aalberts en levert volledig duurzame kwaliteitsproducten. Ze zijn in het bezit van ISO9001 en OHSAS 18001 certificering.

 

Een eigen milieustraat en milieuzuinigere productiehallen

Mifa Surface Treatment heeft een eigen milieustraat. In de milieustraat scheiden we afvalstromen naar soort grondstof. De gesorteerde grondstoffen zijn zo eenvoudiger te recyclen of af te breken. Zo belasten we het milieu minder.

In onze nieuwe productiehallen focussen we ons op het reduceren van energiegebruik. o.a. door het inzetten van led-verlichting en efficiëntere aandrijving van de pers.

 

Mifa produceert profielen met de duurzame grondstof aluminium

Vaak is er discussie of aluminium duurzaam is aangezien er veel energie nodig is om het te produceren. Aluminium gaat echter tientallen jaren mee en het aluminium is daarna voor 95% te recyclen. De lange levensduur in combinatie met het recyclen maakt aluminium juist duurzaam. Daarnaast is het materiaal ook nog eens onderhoudsarm. Zeker als je aluminium vergelijkt met andere metalen.

Bij secundaire productie wordt 95% minder energie verbruikt dan bij de primaire productie. Volgens the International Aluminium Institute is 75% van het aluminium wat ooit geproduceerd is nog steeds in gebruik.

 

Wilt u meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Als toonaangevend productiebedrijf staan wij midden in de maatschappij. De onderneming is zich sterk bewust van haar eigen maatschappelijke rol. Een rol met verantwoordelijkheden die verder reikt dan louter de financieel-economische bedrijfsvoering.

We bekijken de mogelijkheden om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Op deze manier willen we -conform (inter)nationale normen- negatieve milieuaspecten en onze ecologische voetafdruk sterk verminderen.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben? Neem gerust contact met ons op.