Open Menu Close Menu

Precisions Extrudering

Hjärtat i vårt företag Genom vår teknik, kunskap och erfarenhet kan vi tillverka de mest komplexa formerna med upp till ± 0,02 mm noggrannhet. Även inom området, rakhet, torsion, koncentricitet, parallellitet, ytans grovlek och passning är våra profilera bättre än standarden. Oftast behöver man därför inte någon mer bearbetning. Därigenom minskar du kostnaderna.

Våra tekniska möjligheter ger designers en enorm formfrihet. Kombinationen av ypperliga egenskaper på aluminium och faktumet att vi levererar redan från 10 kilo, gör att vår precisionsextrudering är lämplig för väldigt många användningsområden. Dessutom är det mycket konkurrenskraftigt gentemot andra produktionstekniker.

> Under Specifikationer hittar du mer om toleranser och legeringar.

Precisions Extrudering
Precisions Extrudering Maskinbearbetning Ytbehandling Montering

Kontakta oss