Open Menu Close Menu

Specifikationer

Vi är stolta över vår precision, våra tekniska möjligheter, vårt kompletta paket - on-stop-shop - och vår yrkesexpertis. Därför delar vi gärna med oss av våra tekniska specifikationer. Så att du själv kan se vad vi har.

Mifa har för varje ändamål, varje krav och varje önskan en lämplig ytbehandling till hands. Om så önskas utvecklar vår egen forsknings-& utvecklingsavdelning skräddarsydda ytbeläggningar till våra kunder.

Mifa is specialist in machinale bewerkingen van aluminiumprofielen.

Genom vår teknik, kunskap och erfarenhet kan vi tillverka de mest komplexa formerna och skräddarsydda former med upp till ± 0,02 mm noggrannhet. Upplev precisionen!

För ett optimalt slutresultat är det viktigt att välja rätt aluminiumlegering. Mifa har expertisen och erfarenheten för att välja rätt legering till varje produkt.

Kontakta oss