Open Menu Close Menu
Mifa extrusion aluminium

Mifa förnyar sitt AS 9100-certifikat

Sedan 2013 har Mifa ett AS 9100-kvalitetscertifikat för flyg- och rymdfartsindustrin. För att få behålla detta AS 9100-certifikat så granskades Mifa igen i början av 2016 av Lloyds.

Med stolthet kan vi nu meddela att vi återigen har godkänts för den kommande 3-årsperioden. Därmed tillhör Mifa en begränsad grupp företag i Nederländerna som fått AS 9100-certifikat.

Syftet med AS 9100

Flygbranschen ställer oerhört stränga krav på tillverkare och leverantörer. Säkerhet och pålitlighet är oerhört viktigt.

Genom att vårt AS 9100-certifikat förlängdes bevisar Mifa att våra produktions- och driftsystem uppfyller de stränga kvalitetsnormerna inom flyg- och rymdfartsindustrin.

Specifika kvalitetskrav för flygindustrin

Kvaliteten på ytorna, materialens styrka och precisionsprofilernas vikt är oerhört viktiga för flygindustrin. Med vårt omfattande utbud av coatings, den breda skalan legeringar och våra lättviktsprofiler - med tjocklekar från 0,25 mm! - uppfyller vi alla krav.

På så sätt har vi sedan flera år kunnat jobba åt ett antal namnkunniga flygföretag över hela världen.

aluminiumextrusion för flyg- och rymdindustrin

Mifa Aerospace

Vertikal integration
Omfattande legeringar
Kvalitetssäkring AS

Mifa Aerospace