cutting edge extrusion technology

for the aerospace industry

Cutting edge extrusion technology
for the aerospace industry

Mifa aluminium aerospace extrusion profiles

Särskilt inom flyg- och luftfartsindustrin är det förstås avgörande att aluminiumprofiler är lätta. Dessutom är profilernas ytegenskaper och hållfasthet av största vikt. Med vår rika palett med coatings, den breda skalan aluminium- och magnesiumlegeringar och våra lätta strängpressade profiler - med godstjocklek från 0,25 mm - uppfyller vi alla krav för flygindustrin.

Precisionsextrudering för flygindustrin

Mifa Aerospace 5

Tillsammans med våra kunder i flygindustrin utvecklar vi strängpressade profiler och komponenter för:

  • Pentry och vagnar;
  • Instrument;
  • Belysning;
  • Stolar;
  • Toaletter;
  • Bagagefack;
  • Diverse andra delar